Poznaj 8 kluczowych korzyści e-learningu dla firm

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Press info

Dostęp do szkoleń online zapewnia ogromną szansę na wyeliminowanie luk w umiejętnościach, ale także przestrzeń na rozwój nowych i sprawdzenie swoich możliwości w obszarach, z którymi potencjalny kontakt wcześniej mógł być utrudniony. E-learning zapewnia dużą elastyczność, pozwala też na znaczną redukcję kosztów. Jak zapewnia Preply, korzyści z wykorzystywania tej formy nauki jest o wiele więcej. Jaka jest najważniejsza ósemka?

1. Dostępność niezależnie od miejsca (i obłożenia)

E-learning pozwala ustalać totalnie indywidualne harmonogramy nauki. Oznacza to, że pracownicy, niezależnie od poziomu wiedzy lub zajmowanego stanowiska, mogą uczyć się w wybranym przez siebie miejscu i czasie. 

– E-learning jest dostosowany do różnych stylów uczenia się. Umożliwia to, co ze względu na różne poziomy obciążenia pracą, terminy i zdolności uczenia się, może to być trudne do osiągnięcia w grupie. Niektórzy pracownicy lepiej przyswajają materiał podczas samodzielnej pracy, ponieważ wówczas czują się swobodniej: mogą na przykład spowolnić swoje tempo nauki lub zadawać pytania. Dzięki temu firmy mogą realizować swoje cele szkoleniowe – mówi Georgina Solé, Digital PR Manager w Preply.

Szkolenia online prężnie działają m.in. w firmie Walmart, gdzie dobrowolny udział pracowników w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy zwiększył się o 91%, w efekcie czego liczba wypadków spadła o 54%.

2. Efektywność kosztowa

Dostępność kursów online pozwala znacząco zredukować koszty poprzez zmniejszenie opłat za instruktorów i materiały. Jak wynika z doświadczeń Preply, e-learning umożliwia modyfikowanie materiałów szkoleniowych w celu odzwierciedlenia zmian w metodach i zasadach korporacyjnych bez ponoszenia wysokich kosztów. 

Z tej metody korzysta m.in. Apple, corocznie szkoląc swoich pracowników zarówno w zakresie istniejących, jak i zaktualizowanych zasad postępowania biznesowego oraz wytycznych dotyczących zgodności za pośrednictwem indywidualnych kursów online. Systematyczne szkolenie pozwala liderom Apple utrzymać zaangażowanie zespołu w przestrzeganie wysokich standardów etycznych – 98% uczestników z powodzeniem ukończyło kursy, jednocześnie nie generując wysokich kosztów dla firmy.

Co ważne, o ile przypadku jednorazowych szkoleń stopień opanowania przez pracowników koncepcji i materiału kursu może z czasem ulec osłabieniu, stworzenie ciągłego, wspólnego dla wszystkich pracowników środowiska uczenia się, pomaga uniknąć kosztownych błędów w dłuższej perspektywie.

3. Lepsze doświadczenie edukacyjne

E-learning dla firm zwiększa również spójność, zapewniając jednolite, wysokiej jakości kursy i materiały dla wszystkich pracowników. 

Jest to forma celowo zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić standardowe szkolenia, wykorzystując spersonalizowane ścieżki nauki, szczegółowe informacje zwrotne i śledzenie postępów, by umożliwić wszystkim osiągnięcie tego samego celu.

4. Zwiększone zaangażowanie i utrzymanie pracowników 

Według badania przeprowadzonego przez Emerald Works, e-learning w miejscu pracy zwiększa ogólny poziom zadowolenia pracowników o 24%.

Im bardziej doceniani czują się pracownicy, tym dłużej będą związani z firmą, a ich wyższy poziom zaangażowania będzie przekładał się na motywację do wprowadzania innowacji, rozwiązywania problemów i o wiele bardziej wydajnej pracy. Co więcej, doświadczeni pracownicy są często niezbędni do szkolenia nowych pracowników i przyczyniają się do integrowania ich w miejscu pracy.

5. Efektywność czasowa

Kolejną ważną zaletą e-learningu jest to, że znacznie zwiększa on efektywność czasową. Po pierwsze, umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy, ponieważ wirtualne materiały edukacyjne można szybko wdrożyć. Po drugie oszczędza czas pracowników i ogranicza stres związany z koniecznością lokalizowania i nawigowania do centrum szkoleniowego poza siedzibą firmy.

Ze względu na elastyczność e-learningu można również zdecydować się na krótsze cykle szkoleniowe lub bardziej kompaktowe moduły szkoleniowe.

6. Lepsza wydajność i produktywność

W przeciwieństwie do tradycyjnych kursów, materiały e-learningowe są dostosowane do konkretnych sytuacji organizacyjnych. Koncepcja oparta jest na dostarczeniu uczniom specjalistycznej wiedzy, a nie ogólnych informacji. 

Badania wykazują, że organizacje z inicjatywami e-learningowymi o dużym wpływie poprawiają komunikację i pracę zespołową o 55%. Rezultat to mniej konfliktów, mniej błędów i lepsze wyniki.

7. Nowa jakość firmowej kultury

Przechodząc na e-learning, firmy komunikują pracownikom, że nie boją się odkrywać nowych sposobów myślenia, rozwoju i nawiązywania kontaktów. Takie podejście do pracy może pomóc pobudzić kreatywność w miejscu pracy.

Starsi lub bardziej doświadczeni pracownicy, którzy początkowo mogą czuć się pominięci wskutek przejścia z tradycyjnych zasobów edukacyjnych na e-learning, zyskują okazję, by zintegrować ich z młodszymi, bardziej obeznanymi z technologią kolegami. Pomagając pracownikom w nawiązywaniu takich kontaktów, firmy mogą ułatwić tworzenie silniejszych więzi zawodowych w zespołach i między nimi, co często prowadzi do lepszej komunikacji, wyższej produktywności i większego morale w organizacji.

8. Globalna współpraca i większe zrozumienie kulturowe

Korzystając z zasobów, które przemawiają do globalnej publiczności, działy z różnych krajów mogą docenić różne perspektywy i podejścia, zwłaszcza w modułach nauczania opartych na symulacji. Ponadto, grupy dyskusyjne łączące pracowników z różnych zespołów mogą poprawić komunikację wewnętrzną w całej firmie, jak również komunikację z klientami.

Już dawno wykazano, że różnorodność kulturowa w grupie kursantów nie tylko zwiększa kulturowe kompetencje, ale może również poprawić kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność adaptacji. 

–  Przy tak dużej stawce kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniej platformy, ponieważ spójność i jakość treści są niezbędne do czerpania korzyści z korporacyjnego e-learningu – podkreśla Georgina Solé.

Materiał Partnera.

Napisz komentarz