Bartosz Promiński

Fan klasyków, ale ceni też nowoczesne rozwiązania w motoryzacji. Pasjonat historii oraz językoznawstwa.