Aktualności

Kursy online stały się przewodnikiem wśród firmowych szkoleń, zdobywając niepodważalną dominację. Według danych, aż 79% organizacji planuje zwiększyć swoje nakłady na e-learning

Kursy online stały się przewodnikiem wśród  firmowych szkoleń, zdobywając niepodważalną dominację. Według danych, aż  79% organizacji planuje zwiększyć swoje nakłady na e-learning
Potrzebujesz ok. 7 min. aby przeczytać ten wpis

Press info

Przejście na zdalny model pracy spowodowało zmiany w sposobie przeprowadzania szkoleń, a e-learning stał się kluczowym narzędziem w utrzymaniu motywacji pracowników i wspieraniu innowacyjności w miejscu pracy. Dodatkowo, ogromna elastyczność tej formy nauki pozwala dostosować szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestników, umożliwiając prowadzenie ich zarówno indywidualnie, jak i w grupach oraz wykorzystanie aplikacji lub elementów interaktywnych.

E-learning dostarczany przez Preply Business jako platforma szkoleniowa z zakresu języków obcych dla firm, okazał się efektywnym narzędziem w uzupełnianiu kompetencji pracowników. Z badań przeprowadzonych w 2021 roku wynikało, że 73% profesjonalistów ds. nauki i rozwoju w firmach przewidywało redukcję wydatków na tradycyjne szkolenia prowadzone przez trenerów, a aż 79% zamierzało zwiększyć inwestycje w e-learning.

E-learning oferuje szereg zalet, które przyciągają coraz więcej organizacji. Możliwość dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb oraz elastyczność czasu i miejsca nauki są niezwykle korzystne dla pracowników. Dzięki temu e-learning staje się coraz bardziej preferowaną opcją, zwłaszcza w kontekście masowego przechodzenia na zdalny model pracy.

Wydaje się, że zmiany zachodzące w środowisku pracy i tendencje w dziedzinie szkoleń wskazują na długoterminowe korzyści płynące z e-learningu, zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw.

Oto 8 głównych zalet e-learningu:

1. Możliwość dopasowania i szeroki zasięg

Za sprawą elastyczności i dostępności, e-learning umożliwia pracownikom samodzielne ustalanie harmonogramów nauki. Niezależnie od poziomu wiedzy czy pełnionych funkcji, mają oni możliwość uczenia się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na lepsze dopasowanie procesu szkoleniowego do ich indywidualnych potrzeb.

E-learning jest dostępny dla każdego, co oznacza, że jest dostosowany do różnych stylów uczenia się. Może to być trudne do osiągnięcia w grupie ze względu na różne poziomy obciążenia pracą, terminy i zdolności uczenia się – mówi Georgina Solé, Digital PR Manager w Preply.

Dzięki samodzielnie przerobionym, wirtualnym kursom, firmy mogą mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów szkoleniowych. Niektórzy pracownicy lepiej przyswajają materiał podczas samodzielnej pracy, ponieważ wówczas czują się swobodniej: mogą na przykład spowolnić swoje tempo nauki lub zadawać pytania – dodaje.

Efekty przemawiają same za siebie. Przykładem jest firma Walmart, która wykorzystała technikę mikrolearningu na platformie cyfrowej do szkoleń dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki e-learningowi, dobrowolny udział pracowników w szkoleniach wzrósł o 91%, zaś liczba wypadków uległa redukcji o 54%.

2. Wydajność finansowa

E-learning wyróżnia się znakomitą wydajnością finansową. Dostępność kursów zarówno wewnątrz, jak i poza miejscem pracy pozwala istotnie obniżyć koszty, na przykład poprzez redukcję wydatków na instruktorów i materiały szkoleniowe. To sprawia, że e-learning w środowisku korporacyjnym doskonale radzi sobie z jednym z głównych problemów tradycyjnych metod nauki – brakiem skalowalności.

E-learning umożliwia również elastyczne dostosowanie materiałów szkoleniowych do zmian w metodach i zasadach korporacyjnych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Przykładem jest firma Apple, która rokrocznie szkoli swoich pracowników, oferując im indywidualne kursy online obejmujące zarówno istniejące, jak i zaktualizowane procedury biznesowe oraz wytyczne dotyczące zgodności. Regularne szkolenia utrzymują zaangażowanie zespołu Apple w przestrzeganiu wysokich standardów etycznych – aż 98% uczestników pomyślnie ukończyło kursy, co w dodatku nie wpłynęło na generowanie wysokich kosztów dla firmy.

Istotne jest również unikanie utraty opanowania koncepcji i materiałów szkoleniowych przez pracowników, co często zdarza się w przypadku jednorazowych szkoleń. Z kolei e-learning, będąc ciągłym i wspólnym dla wszystkich pracowników środowiskiem nauki, skutecznie pomaga uniknąć kosztownych błędów w dłuższej perspektywie.

3. Lepsze doświadczenie edukacyjne

E-learning w środowisku biznesowym gwarantuje zwiększoną spójność, dostarczając jednolite, wysokiej jakości kursy i materiały dla wszystkich pracowników.

Ta forma nauki jest celowo zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić standardowe szkolenia, jednocześnie wykorzystując spersonalizowane ścieżki nauki, szczegółowe informacje zwrotne oraz śledzenie postępów uczestników, aby wszyscy mogli osiągnąć ten sam cel.

4. Zwiększone zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Zwiększenie zaangażowania i retencji pracowników

Badanie przeprowadzone przez Emerald Works wykazało, że e-learning w miejscu pracy przyczynia się do zwiększenia ogólnego poziomu zadowolenia pracowników o 24%.

Wyższe poczucie docenienia sprawia, że pracownicy są bardziej lojalni wobec firmy, a ich większe zaangażowanie przekłada się na większą motywację do wprowadzania innowacji, rozwiązywania problemów oraz efektywniejszą pracę. Ponadto, doświadczeni pracownicy często odgrywają kluczową rolę w szkoleniu nowych kolegów i pomagają w ich integracji w miejscu pracy.

5. Efektywność czasu

E-learning zapewnia także znaczną oszczędność czasu. Przede wszystkim, umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie nauki, ponieważ wirtualne materiały edukacyjne mogą być szybko wdrożone. Dodatkowo, eliminuje konieczność dojazdu pracowników do tradycyjnych centrów szkoleniowych poza siedzibą firmy, co redukuje stres związany z organizacją szkoleń.

Dzięki elastyczności e-learningu możliwe jest również przeprowadzenie krótszych cykli szkoleń lub skupienie się na bardziej zwięzłych modułach szkoleniowych, co przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania czasu i zasobów.

6. Wzrost wydajności

W porównaniu z tradycyjnymi kursami, e-learning oferuje materiały dostosowane do konkretnych potrzeb organizacyjnych. Skoncentrowane są na dostarczaniu specjalistycznej wiedzy, zamiast ogólnych informacji.

Badania wykazują, że organizacje, które wprowadzają inicjatywy e-learningowe o znaczącym wpływie, doświadczają poprawy komunikacji i efektywności pracy zespołowej o 55%. Skutkuje to mniejszą liczbą konfliktów, redukcją błędów oraz osiągnięciem lepszych wyników.

7. Nowa jakość firmowej kultury

Przechodząc na e-learning, firmy przekazują swoim pracownikom przesłanie, że są otwarte na eksplorowanie nowych sposobów myślenia, rozwoju i nawiązywania kontaktów. Takie podejście może pobudzić kreatywność w miejscu pracy.

Starszy lub bardziej doświadczony personel, który może początkowo czuć się pominięty w związku z przechodzeniem na e-learning, ma okazję do zintegrowania się z młodszymi kolegami, którzy lepiej opanowali technologię. Poprzez wsparcie nawiązywania takich relacji, firmy mogą tworzyć silniejsze więzi zawodowe w zespołach i między nimi, co często prowadzi do lepszej komunikacji, większej produktywności oraz wyższego morale w całej organizacji.

8. Globalna współpraca i większe zrozumienie kulturowe

Dzięki wykorzystaniu materiałów edukacyjnych dostosowanych do globalnej publiczności, działy z różnych krajów mają szansę docenić różnorodne perspektywy i podejścia, zwłaszcza w modułach opartych na symulacjach. Dodatkowo, grupy dyskusyjne, które integrują pracowników z różnych zespołów, mogą zwiększyć efektywność komunikacji wewnątrz firmy, jak również w relacjach z klientami.

Badania od dawna potwierdzają, że kulturowa różnorodność wśród uczestników szkoleń nie tylko rozwija kompetencje międzykulturowe, ale może również wpływać pozytywnie na kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność adaptacji.

–  Przy tak dużej stawce kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniej platformy, ponieważ spójność i jakość treści są niezbędne do czerpania korzyści z korporacyjnego e-learningu – podkreśla Georgina Solé.

Zdjęcia: materiał prasowy

Artykuł powstał we współpracy z marką Preply.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*