Aktualności

Przed czym chroni ubezpieczenie transportu?

Przed czym chroni ubezpieczenie transportu?
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Odpowiednie ubezpieczenie transportowe ochroni Twoją firmę i towary przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Ryzyko w branży transportowej dotyczy zarówno przewoźnika, jak i spedytora zlecającego transport. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jakie są różnice między polisą OCP a OCS.

Ubezpieczenia transportowe OCP i OCS są skierowane do różnych podmiotów i obejmują różne zakresy ochrony. Polisa OCP to ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, natomiast OCS obejmuje Odpowiedzialność Cywilną Spedytora. Warto pamiętać, że wspomniane polisy mają duży wpływ na wizerunek firmy i wiarygodność usług w oczach potencjalnych kontrahentów.

Ubezpieczenie przewoźnika drogowego

OCP jest polisą dobrowolną, ale wielu usługobiorców oczekuje, że usługi transportowe wybranej przez nich firmy będą nią objęte. Ubezpieczenie chroni przewoźnika przez skutkami zniszczenia lub kradzieży ładunku, a także nienależytego wykonania umowy przewozu, m.in. w formie opóźnienia dostawy.

Rozszerzona wersja polisy może także gwarantować przewoźnikowi szanse uzyskania odszkodowania w przypadku rażącego niedbalstwa, jak i obejmować odpowiedzialność za podwykonawców. Przy wyborze OCP warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia i wziąć pod uwagę różnice w regulacjach polskiego i międzynarodowego OCP.

Ubezpieczenie spedycyjne

Polisa OCS chroni spedytorów przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji i błędów, które mogą się zdarzyć podczas wykonywania pracy. Z tytułu tego ubezpieczenia spedytor może ubiegać się o wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych. Polisa OCS uwiarygadnia pozycję firmy na rynku i może być postrzegana przez klientów jako oznaka profesjonalizmu. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony oferowanej przez ubezpieczyciela. Należy także pamiętać, że wysokość odszkodowania jest zależna od spowodowanej szkody, a także sumy gwarancyjnej opłaconej polisy.

Przed czym chroni ubezpieczenie spedytora?

Polisa OCS chroni czynności typowo spedycyjne, a jej zakres jest warunkowany przez warunki umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Polisa może gwarantować uzyskanie odszkodowania za niewykonanie usługi oraz błędy popełnione podczas świadczenia usług spedycyjnych. Spedytor podlega także ochronie w przypadku, gdy wybierze niewłaściwą trasę i nieodpowiednie środki przewozu.

Ubezpieczenie spedycyjne może również chronić przed błędami w dokumentacji celnej, skutkami źle przygotowanej przesyłki do transportu i niewłaściwego składowania towarów w magazynie. Polisa zabezpieczy finansowo firmę i pozwoli wypłacić klientowi odszkodowanie bez nagłego zachwiania finansowego. Przeczytaj więcej o polisie lub zamów usługi profesjonalnego spedytora na: https://edu.trans.eu/

Kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa gwarantuje większy spokój przy prowadzeniu firmy i zawieraniu umów spedycji. Chociaż OCS jest dobrowolne, to warto pamiętać, że działalność w każdej branży narażona jest na trudne do przewidzenia niebezpieczeństwa, a sytuacja pandemiczna dodatkowo utrudnia prowadzenie działalności. Firmy logistyczne zajmujące się organizacją przewozu ładunków na terenie Polski i za granicą mogą spotkać się z sytuacją, gdzie kontrahent odmówi współpracy ze względu na brak obowiązującego ubezpieczenia transportowego.

Zdjęcie główne: Sarah Brown/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*