Inne

Zasady ustawiania znaków zakazu na drodze

Zasady ustawiania znaków zakazu na drodze
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Za prawidłowe ustawienie znaków drogowych na drogach w Polsce odpowiadają przede wszystkim publiczne podmioty, a także zarządcy dróg i właściciele prywatnych posesji. Dokładne zasady ustawiania oznakowania drogowego w infrastrukturze drogowej są określone przez Ustawodawcę, dzięki czemu na terenie całego kraju znaki drogowe występują w identycznej formie. Poznaj najważniejsze zasady ustawiania znaków drogowych – znajdziesz je w poniższym artykule.

Jakie znaki drogowe występują na polskich drogach?

W Polsce jest wiele oznaczeń drogowych, które dzielą się na konkretne kategorie dotyczące znaczenia poszczególnych drogowskazów. Powszechnie stosowane znaki drogowe to:

●znaki ostrzegawcze,

●znaki zakazu,

●znaki nakazu,

●znaki informacyjne,

●znaki uzupełniające,

●znaki kierunku i miejscowości,

●znaki kolejowe,

●tabliczki do znaków.

Znajomość kategorii znaków drogowych stosowanych na polskich drogach to nie wszystko, o czym warto pamiętać. Istotne są także zasady ustawiania znaków zakazu i innych oznaczeń, które powinny być dostosowane do warunków panujących na drodze.

Zasady ustawiania znaków zakazu i innych – przepisy w Polsce

Oznakowanie umieszczane na drogach musi spełniać określone normy prawne, które można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.[1]

Podstawowe zasady rozmieszczania i montażu znaków drogowych dotyczą przede wszystkim:

●konstrukcji wsporczych,

●odległości pomiędzy poszczególnymi znakami drogowymi,

●rozmieszczenia znaków na jednym słupku,

●odległości znaków od jezdni,

●wysokości umieszczenia drogowskazu w konkretnych miejscach infrastruktury drogowej.

Jeśli chodzi o ogólne zasady ustawiania znaków zakazu i innych oznaczeń, warto znać kilka podstawowych wymogów. Znaki zakazu i podobne ustawia się po prawej stronie jezdni lub bezpośrednio nad nią, jeśli oznaczenia dotyczą kierujących jadących wszystkimi pasami ruchu w jednym kierunku.

Pozostałe ogólne warunki rozmieszczenia i ustawienia znaków drogowych dotyczą montażu w następujące sposoby:

●nad pasami ruchu, jeśli dotyczą tylko kierujących jadących tym pasem,

●po lewej stronie jezdni jako powtórzenie znaku znajdującego się po prawej stronie,

●samodzielnie, o ile przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury uwzględniają taką ewentualność,

●na drogach wyłączonych z ruchu lub drogach dla rowerów,

●na wysepkach przy skrzyżowaniach, o ile droga jest zamknięta dla ruchu.

Warto mieć na uwadze, że znaki umieszczane po lewej stronie jako powtórzenie oznakowania po prawej stronie powinny znajdować się w przekroju poprzecznym drogi, oczywiście, jeśli warunki lokalne wzdłuż drogi nie wymuszają innego ustawienia.

Konstrukcje wsporcze i odległości – zasady ustawiania znaków zakazu

W Polsce obowiązują konkretne zasady ustawiania znaków drogowych na drogach publicznych. Istotne elementy wpływające na bezpieczeństwo i trwałość zamontowanych drogowskazów dotyczą przede wszystkim stosowanych konstrukcji wsporczych. Powszechnie wykorzystywane znaki zakazu montuje się na:

●słupkach,

●wysięgnikach,

●ramach,

●konstrukcjach bram,

●ścianach budynków.

Warto dodać, że konstrukcje wsporcze dla drogowskazów powinny spełniać Ustawowe normy oraz mieć certyfikaty potwierdzające jakość wykonanego wyrobu – zgodne z Polską Normą. Co więcej, do ustawiania znaków zakazu i innych oznaczeń można wykorzystywać także latarnie, słupy telekomunikacyjne, trakcyjne oraz maszty sygnalizatorów.

Zgodnie z aktualnymi przepisami odległość pomiędzy znakami drogowymi powinna wynosić co najmniej:

●50 metrów na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi 90 km/h,

●20 metrów na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi 60 km/h,

●10 metrów na pozostałych drogach.

Jeśli znaki zakazu są montowane na jednej konstrukcji wsporczej z innymi oznaczeniami drogowymi, można je umieszczać wspólnie w układzie poziomym lub pionowym.

Zarządca, podmiot odpowiedzialny za organizację ruchu na drodze lub właściciel prywatnej posesji może kupić certyfikowane znaki drogowe zakazu na stronie sklepu online: https://znakidrogowe24.pl/znaki_drogowe_zakazu.

Ustawianie znaku zakazu a odległości od jezdni – co warto wiedzieć?

Zasady ustawiania znaków zakazu, informacyjnych, nakazu oraz ostrzegawczych jasno wskazują też na odległości konkretnego oznakowania od poszczególnych odcinków jezdni. Zgodnie z aktualnymi wymogami znaki montuje się na drogach z poboczem, odległość od krawędzi korony drogi nie powinna być mniejsza niż 0,5 metra.

Warto też wskazać na kilka innych wymogów odnośnie do montowania znaków drogowych w infrastrukturze drogowej.

  1. Pasy dzielące jezdnie dwujezdniowe – minimum 0,5 metra od krawędzi opaski jezdni.
  2. Na drogach rowerowych – minimum 0,5 metra od krawędzi drogi.
  3. Na ulicach – od 0,5 do 2 m od krawędzi jezdni.

Co więcej, w przypadku ustawiania znaków w pobliżu skrajnego toru linii tramwajowej biegnącej wzdłuż drogi minimalna odległość montażu oznakowania wynosi 1,95 metra.

Ustawienie znaku zakazu – gdzie to konieczne? Podsumowanie

Wszystkie znaki zakazu należy ustawiać w miejscach infrastruktury drogowej, gdzie występują, np. prace drogowe uniemożliwiające przejazd lub obowiązują prawne przepisy, które wskazują na brak możliwości przejazdu daną drogą. Kilka miejsc, gdzie obowiązują Ustawowe zasady ustawiania znaków zakazu to:

●tereny prywatne,

●parkingi strzeżone,

●zamknięte drogi lub takie z ograniczonym ruchem dla pojazdów,

●drogi o ograniczonej możliwości parkowania i zatrzymywania się,

●miejsca, gdzie nie ma możliwości wjazdu pojazdami o konkretnej masie,

●i wiele innych miejsc…

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje działania jako zarządcy drogi będą wykonane poprawnie i zgodnie z przepisami, koniecznie zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dotyczącymi sposobu rozmieszczenia oznakowania drogowego zależnie od miejsca na drogach publicznych.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20032202181

Zdjęcie: materiał Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*